ORIJENTACIJA STANA


 

3D PRIKAZ STANA


B12,-B18,-B27-3d

STRUKTURA STANA


 

KVADRATURA PROSTORIJA


 

PROSTORIJA

P

01 ULAZ 4,12
02 DNEVNIK BORAVAK SA TRPEZARIJOM 21,38
03 KUHINJA 5,69
04 HODNIK 2,90
05 KUPATILO 4,20
06 SOBA 9,86

UKUPNA GREJNA POVRŠINA

48,15

07 TERASA 2,68

UKUPNA KVADRATURA

50,83

SPRAT

STAN

KVADRATURA

II B07 50,83
III B13 50,83
IV B19 50,83
V B24 50,83
B07,-B13,-B19,-B24-